ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 2118191
อนุบาล 395141
รวม อนุบาล2013332
ประถมศึกษาปีที่ 177141
ประถมศึกษาปีที่ 2511161
ประถมศึกษาปีที่ 33581
ประถมศึกษาปีที่ 4106161
ประถมศึกษาปีที่ 595141
ประถมศึกษาปีที่ 679161
รวมประถม4143846
รวมทั้งหมด61561178

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565