ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1057120083
รหัส Smis 8 หลัก :  57010001
รหัส Obec 6 หลัก :  120083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านโป่งเกลือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Pongkluea
ที่อยู่ : หมู่ที่  4  บ้านบ้านโป่งเกลือ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ :  053694076
โทรสาร :  –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  1/5/2497
อีเมล์ :  pongkluea.cr1@gmail.com
เว็บไซต์ :  https://.pkl.ac.th
Facebook :  www.facebook.com/โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ-ตดอยลาน
กลุ่มโรงเรียน :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ดอยลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     37 กม.