งานวันครู ประจำปี2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ เข้าร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ณ สิงห์ สเตเดียม เชียงราย พร้อมแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล