งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ โดยการนำของนางสาวอภิญญา ถาแก้ว ผอ.รร.บ้านโป่งเกลือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพป.ชร.เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดน่าน จำนวน 3 รายการ โดยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 2 รายการ และเหรียญเงิน จำนวน 1 รายการ ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความรู้ความสามารถ ความอดทน มีวินัย ความเสียสละของนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้