งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ ประจำปีการศึกษา2565

วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยนางสาวอภิญญา ถาแก้ว ผอ.รร.บ้านโป่งเกลือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โรงเรียนอนุบาลเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งหมด 13 รายการ สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ได้เหรียญทอง จำนวน 11 รายการ เหรียญเงิน จำนวน 2 รายการ และได้เป็นตัวแทน สพป.เชียงราย เขต1 ไปแข่งขันระดับภาค จำนวน 3 รายการ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคณะครูผู้ฝึกสอนทุกท่าน