ร่วมงานทำบุญกฐิน ณ วัดร่องดู่และวัดโป่งเกลือใต้

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ได้เข้าร่วมทำบุญถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดร่องดู่(อุดมสมพรทองธรรมชาติ) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 และวัดโป่งเกลือใต้ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวัดในเขตบริการของทางโรงเรียน ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้คณะครู นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีส่วนร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทางพระพุทธศาสนาสืบไป