“เปิดเฮือน เยือนดอยลาน”วิชาการ งานการคิด ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาวอภิญญา ถาแก้ว ผอ.รร.บ้านโป่งเกลือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดเฮือน เยือนดอยลาน” วิชาการ งานการคิด ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ โดยมีการนำเสนองานวิชาการที่เน้นกระบวนการคิด(Thinking School)และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน Active Learning ของทั้ง 5 โรงเรียนในกลุ่มดอยลาน ภายในงานมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 15 ฐานของแต่ละโรงเรียน การแสดงหนูน้อยคนเก่งและการส่งเสริมทักษะอาชีพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงเรียนนำมา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนได้เข้าร่วมการเรียนรู้ในแต่ละฐานกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน